+48 787 071 924

Dział rekrutacji

+48 787 071 924

Dział rekrutacji

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla osób, dla których wyszukiwane są oferty pracy 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SAWI Personal Sp. z o.o.,

  Pl. Stanisława Staszica 9 / 16, 50-223 Wrocław, NIP: 8982288046, REGON: 524290104, KRS: 0001015384.

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: s.witeczek@sawi-personal.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie pierwszego etapu rekrutacji – pozyskania CV oraz selekcjonowanie kandydatów na potrzeby postepowań rekrutacyjnych dla podmiotów, z którymi ADO współpracuje. – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi IT, firmie dostarczającej rozwiązania chmurowe, portalom rekrutacyjnym, Poczcie Polskiej S.A., klientom oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

Klauzula dla formularza kontaktowego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SAWI Personal Sp. z o.o.

  Pl. Stanisława Staszica 9 / 16, 50-223 Wrocław, NIP: 8982288046, REGON: 524290104, KRS: 0001015384.

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: s.witeczek@sawi-personal.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy poczty e-mail, firmie zajmującej się obsługą strony www, firmie świadczącej usługi IT oraz firmie dostarczającej rozwiązania chmurowe. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula marketingowa 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SAWI Personal Sp. z o. o.

  Pl. Stanisława Staszica 9 / 16, 50-223 Wrocław, NIP: 8982288046, REGON: 524290104, KRS: 0001015384.

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: s.witeczek@sawi-personal.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody lub prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy poczty e-mail, firmie zajmującej się obsługą strony www, portalom społecznościowym, firmie świadczącej usługi IT, firmie dostarczającej rozwiązania chmurowe oraz firmie realizujące działania marketingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub zakończenia współpracy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla osób wyrażających opinię, prowadzących korespondencję za pomocą portali społecznościowych

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym (Facebook, LinkedIn) poprzez wyrażanie opinii, wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) informujemy, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SAWI Personal Sp. z o.o., Pl. Stanisława Staszica 9 / 16, 50-223 Wrocław, NIP: 8982288046, REGON: 524290104, KRS: 0001015384.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: s.witeczek@sawi-personal.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia konta na portalu społecznościowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz na prawnie uzasadnionym interesie administratora w zakresie marketingu bezpośredniego czy udzielanej odpowiedzi – art.6 ust.1 lit. f RODO. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom takim jak Facebook, firmie świadczącej usługi IT oraz firmie realizujące działania marketingowe. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie i wyrażenia sprzeciwu.  
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
  1.  

Klauzula dla pracownika, współpracownika, stażysty, ucznia, studenta 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SAWI Personal Sp. z o.o.,

  Pl. Stanisława Staszica 9 / 16, 50-223 Wrocław, NIP: 8982288046, REGON: 524290104, KRS: 0001015384.

 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: s.witeczek@sawi-personal.com
 3. Pani/Pan dane osobowe  przetwarzane będą w celach: 
  A. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz jej realizacji na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z prawa pracy oraz działań po ustaniu umowy o pracę zgodnie art.6. ust.1.lit.c, art.9 ust.2 lit.b RODO, 
  B. w celu realizacji umowy cywilno-prawnej oraz działań po ustaniu umowy o współpracy na podstawie art.6.ust.1.lit.b., art.9 ust.2 lit.b RODO, 
  C. udostępnienia wizerunku np. na stronie internetowej, w artykułach na podstawie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, lub w celach organizacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art.6 ust.1 lit.f RODO,
  D. reprezentowania administratora, pełnienia funkcji osoby do kontaktu i realizacji umów gospodarczych zawartych z klientem lub kontrahentem na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO,
  E. dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO,
  F. dla celów PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  G. udostępnienia wizerunku np. w stopce email, na podstawie udzielonej zgody, art.6.ust.1.lit.a,
 4. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  2) medycyna pracy,
  3) Kancelarie prawne, adwokaci, radcowie prawni
  4) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora:
       a) serwisanci systemów informatycznych i usług IT,
       b) podmioty świadczące administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, mediacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 
       c) firmy hostingowe,
       d) firma zajmująca się obsługą strony www
       e) firma zajmująca się obsługą finansowo – księgową 
  5) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
       a) klienci– w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez administratora,
       b) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
       c) kontrahenci w związku z realizacją umowy gospodarczej,
       d) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy,
       e) banki w ramach rozliczeń płacowych,
       f) podmioty prowadzące portal PPK
       g) instytucje naukowe, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że wymaga tego umowa z klientem lub kontrahentem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  Dla celu A, F, G –  określony w przepisach prawa takich jak kodeks pracy czyli 50 lat lub 10 lat.
  Dla celu  B – określony w przepisach prawa takich jak kodeks cywilny, ustawa o rachunkowości oraz  dedykowane ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Dla celu C – do czasu odwołania zgody, ustania umowy lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu.
  Dla celu D – do czasu ustania umowy lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu.
  Dla celu E – do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo
  – dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (atr.15 RODO),
  – do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych ( art.15 ust.3 RODO),
  – do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych ( art. 16 RODO),
  – do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania ( art. 17 RODO),
  – do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), gdy:
       a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
       b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
       c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebę osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
       d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie                                 administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  – do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, lub umową z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( art.20 RODO)
  – do sprzeciwu – wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art.21 RODO)

  Aby skorzystać w wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, a administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 8. Posiada Pani/Pan prawo w przypadku zatrudniania:
  na umowę o pracę – dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  – na umowę cywilnoprawną – dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym ich niepodanie uniemożliwi zawarcie stosunku pracy/umowy.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych (00-193 Warszawa, ul Stawki2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 12. Akty prawne przywoływane w klauzuli:
  – RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE L 2016 Nr 119, s. 1 ),
  –    art. 221  § 2, art. 87, art.88, art. 94 pkt 4 oraz pkt 9a, art. 234- 236, 23715  §1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.917 ze zm.),
      art. 881, 882 i 884 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.),
    art. 72, 75 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1201 ze zm.),
      art. 3 i n. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz. U. z 2018 r. poz 771),
      § 39ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. Nr 169, poz 1650),
    art.16b ust.1 pkt 6, art. 51u ust. 1 pkt 1 ustwy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
    § 1 i n. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposoby prowadzenia akt osobowych pracownika ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
    art.125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.),
      art. 36, 41, 46 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1778 ze zm.),
    art. 74, 85 ust 1, art. 87 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1938 ze zm.),
    art. 4, 32§ 1, art. 70 § 1 , art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
      art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.200),
      art.10, 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
    art.7 ust 1, 2 i 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036),
    art. 118 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025),
    art. 96 i n., art. 266, 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.).  

Pliki Cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.sawi-personal.com

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.